Privredna banka Beograd ad - u stečaju

Dana 26.10.2013. godine, Narodna banka Srbije je Rešenjem IO NBS br. 49 oduzela dozvolu za rad Privrednoj banci Beograd i imenovala Agenciju za osiguranje depozita za administratora te banke.

Deo imovine i obaveza Privredne banke Beograd, uključujući sve depozite fizičkih i pravnih lica, prenet je na Banku Poštansku štedionicu.