Od ponedeljka 28.10.2013. godine, svi deponenti Privredne banke Beograd moći će slobodno da raspolažu svojim sredstvima u punom iznosu i obavljaju bankarske transakcije posredstvom mreže Banke Poštanske štedionice

Informacije o tome gde se nalaze ekspoziture Banke Poštanske štedionice u kojima se mogu obaviti transakcije, dostupne su na veb sajtu Banke Poštanske štedionice http://www.posted.co.rs/ ili pozivom na broj 011/2020292.

Naredne sedmice biće objavljeni brojevi računa na koje se mogu izvršiti uplate dospelih obaveza prema Privrednoj banci Beograd.

   
     
Vesti i saopštenja Dokumentacija od javnog značaja Pristup sefovima PBB Korisni linkovi i kontakti

Sve aktuelne vesti i saopštenja redovno se objavljuju po datumu publikovanja na strani Vesti.

Sva dokumenta od javnog značaja u postupku prenosa dela imovina i obaveza Privredne banke Beograd na Poštansku štedionicu i stečaja Privredne banke Beograd  redovno se objavljuju na strani Dokumentacija

Poštovani klijenti,
Imajući u vidu da je nad Privrednom bankom Beograd ad Beograd otvoren stečajni postupak, obaveštavamo vas da možete preuzeti predmete iz sefa koji ste zakupili kod Banke.
U vezi sa tim osoba za kontakt je: Marina Brojačević, Telefon 011 3816 604

Kontakt podatke lica zaduženih za kontakte s klijentima Privredne banke Beograd ad u stečaju možete pronaći ovde

Korisne informacije za preuzete klijente Privredne banke Beograd ad, Poštanska štedionica objavljuje na svom web sajtu.www.posted.co.rs